top of page

DOKUMENTĀLĀS FILMAS

Tavs zīmols ir vairāk nekā video klips vai banālas produktu bildes. Tev ir stāsts, produkts un vīzija ar kuru ir vērts dalīties. Tāpēc SO/SO fokusējas uz zīmolotu stāstniecību, radot dokumentālas filmas par zīmoliem, produktiem un probēmām, kuras tās risina vai par kurām tur rūpi.

Kas ir zīmolota dokumentālā filma?

Zīmolota dokumentālā filma ir īsfilma, kas saistoši atklāj stāstus, kas saistīti ar zīmolu. Tā nav tieša produktu vai risinājumu reklāma, bet gan zīmola vērtību, vēstures, mērķu vai svarīgu tēmu atspoguļojums. Šāts saturs sniedz auditorijai vērtīgu, kvalitatīvu saturu, kas veido unikālu iespēju zīmolam stiprināt saites ar savu patērētāju.

Kāpēc zīmolotas dokumentālās īsfilmas?

Jo ar īstiem stāstiem ir vērts dalīties . Šāds neviltots saturs ļauj sasniegt divus mērķus - auditorijas uzticību un lojalitāti.

Zimolotas dokumentālas filmas sniedz iespēju uzņēmumam pastāstīt savus stāstus patiesā, nesamākslotā veidā. Skatītājam tiek dota iespēja ieskatīties zīmola aizkulisēs, parādot uzņēmuma vērtības, misiju un komandu. Šāda autentiska komunikācija raisa uzticību un padara zīmolu tuvāku tā auditorijai. Tā vietā, lai radītu komerciālu video klipu vai promo klipu, dokumentālā filma koncentrējas uz zīmola vērtībām, piesaistot klientus ar līdzīgām vērtībām un dzīvesstilu.

DARBI

bottom of page